กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ หมู่ที่ 2 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด