เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นศูนย์สอบที่ 34 (จังหวัดร้อยเอ็ด) ณ สนามสอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด