พิธีมอบเกียรติบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แด่สถานศึกษาต้นแบบ วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะทำงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศกรของสถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.” โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://drive.google.com/…/15BSzWJKafo071RvGp2Q…