วัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพรมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี ให้มีความปลอดภัยและสามารถเปิดเรียนได้อย่างมั่นใจ โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด