ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ศธ.

วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรักษ์ บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย ประธานสหวิทยาเขตและบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยดร.วรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2565 กรณีปกติ รอบที่ 1 เพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ. 2565 (4 ด้าน 12 ข้อ) และนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่