เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณี เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ให้มีความรักความสามัคคีในองค์กร สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ณ ลานพุทธรูป หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่