วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ พระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการอัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรต่างๆร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการจัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมกลางชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด