กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายพรหมมา พันธภิบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณตลาดหนองแคน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด