รองเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีศึกษาและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และนายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากทั้งสองโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการรับนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีศึกษาและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด