การสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเนตรยา พลสมัคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสาวเกษรา สุทธิปัญโญ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกติดตามการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิและโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด