กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 23 มีนาคม 2555 ดร. อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด