รายงานการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1/2565 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ซึ่งในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้รายงานในนโยบายสำคัญดังนี้ 1.โครงการพาน้องกลับมาเรียน 2.โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน 3.ความปลอดภัยของผู้เรียน การสร้างสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด