ประชุมประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต

วันที่ 12 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด