มอบสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจำนวน 8,300 บาทเ .ให้กับครอบครัวของ นายอาทิตย์ ด้วงบุญดี และเด็กหญิงกิตติยา ด้วงบุญดี นักเรียนโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ที่บ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน  ณ บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด