ร่วมถวายกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

วันที่ 6 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมถวายกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน จำนวน 25,000 บาท ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 (ปีที่ 32) ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด