เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสุริยา สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี ดร.อภิศญารัศมิ์ ประราศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด