เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการ และเตรียมการต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด