ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี

วันที่ 2 มีนาคม 2556 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี “มัธยมศึกษา สพม.รอ.ลีกคัพ 2021 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำหน้าที่ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขต คณะกรรมการจัดการแข่งขันและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยได้มีการวางแผนการดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนฯ รอบซุปเปอร์ลีก ระหว่างวันที่ 10 – 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด