ติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บริหารครูและนักเรียน และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทั้งครูและนักเรียน โดยมี นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมกับ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด