การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kict off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองp จังหวัดร้อยเอ็ด