การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 นำโดย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ ราย นายฤทธิเดช คุณสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โดยมี รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด