ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด