ติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายปิยณัฐ กุสุมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา พร้อมกับ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด