ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting ซึ่งจะดำเนินการจัดการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสนามสอบทั้งสิ้น 26 สนาม โดยมี นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, ดร.พรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ และ นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด