การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meeting) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, 2, 3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด