เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอาวุโส (VIP)

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอาวุโส (VIP) ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด “VIP สพม.รอ ลีกคัพ 2021 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหาร ครู สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม ทุ่งกุลาทอง เมืองแสนสามารถวิทย์ ศิลาทอง พระขัติยะวงษา และสาเกตุนคร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม