มอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผอ.สพม.รอ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด